Bitcoin – найпоширеніша криптовалюта в світі. BlockChain – технологія зберігання даних, яка використовується для організації роботи платіжних систем криптовалюти. Проблемні питання регулювання використання криптовалюти можна розглядати як своєрідний тест правової системи на здатність відображення розвитку технології. Криптовалюта, все, що з нею відбувається, стала топовою темою світового суспільного-політичного та медійного дискурсів. Кількість учасників суспільних процесів, безпосередньо пов’язаних з її функціонуванням, постійно зростає, пропорційним є і зростання задіяного в даній сфері обсягу фінансів.  Курс присвячено можливостям застосування норм чинного законодавства для регулювання, зокрема кримінально-правового, суспільних відносин в сфері використання криптовалют.