Питання протидії сучасним проявам терористичної активності дедалі більше стає актуальним для кіберпростору.

На підставі ретельного дослідження національного законодавства з питань відповідальності за злочини в сфері використання інформаційних технологій слухачі курсу розглядатимуть можливості та пеперспективи кримінально-правової протидії кібертероризму в Україні.

Розробник курсу:
Карчевський М.В. проректор Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор

Bitcoin – найпоширеніша криптовалюта в світі. BlockChain – технологія зберігання даних, яка використовується для організації роботи платіжних систем криптовалюти. Проблемні питання регулювання використання криптовалюти можна розглядати як своєрідний тест правової системи на здатність відображення розвитку технології. Криптовалюта, все, що з нею відбувається, стала топовою темою світового суспільного-політичного та медійного дискурсів. Кількість учасників суспільних процесів, безпосередньо пов’язаних з її функціонуванням, постійно зростає, пропорційним є і зростання задіяного в даній сфері обсягу фінансів.  Курс присвячено можливостям застосування норм чинного законодавства для регулювання, зокрема кримінально-правового, суспільних відносин в сфері використання криптовалют.

Bitcoin – найпоширеніша криптовалюта в світі. BlockChain – технологія зберігання даних, яка використовується для організації роботи платіжних систем криптовалюти. Проблемні питання регулювання використання криптовалюти можна розглядати як своєрідний тест правової системи на здатність відображення розвитку технології. Криптовалюта, все, що з нею відбувається, стала топовою темою світового суспільного-політичного та медійного дискурсів. Кількість учасників суспільних процесів, безпосередньо пов’язаних з її функціонуванням, постійно зростає, пропорційним є і зростання задіяного в даній сфері обсягу фінансів.  Курс присвячено можливостям застосування норм чинного законодавства для регулювання, зокрема кримінально-правового, суспільних відносин в сфері використання криптовалют.

Навчальний курс для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів за технологією дистанційного навчання.

Метою курсу є ознайомлення слухачів з можливостями використання сучасних інформаційних технологій та формування у них відповідних практичних навичок.

Bitcoin – найпоширеніша криптовалюта в світі. BlockChain – технологія зберігання даних, яка використовується для організації роботи платіжних систем криптовалюти. Проблемні питання регулювання використання криптовалюти можна розглядати як своєрідний тест правової системи на здатність відображення розвитку технології. Криптовалюта, все, що з нею відбувається, стала топовою темою світового суспільного-політичного та медійного дискурсів. Кількість учасників суспільних процесів, безпосередньо пов’язаних з її функціонуванням, постійно зростає, пропорційним є і зростання задіяного в даній сфері обсягу фінансів.  Курс присвячено можливостям застосування норм чинного законодавства для регулювання, зокрема кримінально-правового, суспільних відносин в сфері використання криптовалют.

Навчальний курс для працівників апаратів комітетів Верховної Ради України за технологією дистанційного навчання.

Сучасні суспільні процеси характеризуються постійним ускладненням. Ефективна законодавча робота в якості необхідної передумови  передбачає швидкій збір та обробку великої кількості інформації, організацію комунікації та спільної роботи експертів, представників влади та громадянського суспільства. Метою курсу є ознайомлення працівників апаратів комітетів Верховної Ради України з можливостями використання сучасних інформаційних технологій та формування у них відповідних практичних навичок.